Summan tuulivoimalahanke

Haminan kaupunki, Cursor Oy ja Stora Enso Oyj ovat yhteistyössä markkinoineet Summan tehdasaluetta siten, että alue palvelisi mahdollisimman hyvin uuden yritystoiminnan sijoittumista vapautuvalle alueelle. Tähän liittyen Haminan Energia Oy aloitti alkuvuonna 2008 tuulipuiston suunnittelun alueelle.

Varautuminen uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon on Suomen ja EU:n energiastrategian mukaista, joten valtiovalta tukee toteutuvia tuulivoimalahankkeita. Haminan satama-aluetta ja sen läheisiä alueita on tutkittu vuoden 2005 tuulivoimaselvityksessä. Silloin todettiin, että alue olisi ympäristöllisesti ja teknisesti sovelias tuulivoimalle, mutta alueiden silloisen käytön nähtiin estävän toteutuksen. Paperiteollisuuden käytöstä vapautunut alue soveltuu hyvin tuulivoiman tuotantoalueeksi sijoittuen nykyisten teollisuusalueiden sisälle.

Haminan Energia Oy:n on rakentanut kolme tuulivoimalaitosta Summan tehdasalueelle sekä yhden Paksuniemeen. Voimalaitosten yhteisteho on 12 MW. Alue soveltuu erittäin hyvin tuulivoimaloiden rakentamiseen. Summan tehdas-alueen rantaviiva on ihanteellisesti lounaaseen, josta myös vallitsevat tuulet puhaltavat. Paikalla oli jo olemassa tieverkosto, joten osien kuljetus paikalle ei vaatinut uusien tieyhteyksien rakentamista. Sähkön syöttö on niin ikään helppo toteuttaa olemassa olevaan sähköverkkoon, joka ennen palveli paperitehdasta.

Tuulivoimalaitoksien toiminta on automatisoitu niin, että ne lähtevät käyntiin itsenäisesti ja automaatio säätää voimalaitoksia niin, että lavat ovat jatkuvasti oikeassa kulmassa tuulen suuntaan ja nopeuteen nähden. Voimalaitoksia valvotaan keskitetysti etäyhteyden kautta.

Tuulivoimalaitokset alkavat tuottaa sähköä kun tuulen nopeus ylittää 3m/s. Tuulen nopeuden kasvaessa yli 20 m/s tuulivoimalaitos pysähtyy automaattisesti.

Tuulivoimaloiden vuotuinen sähköntuotanto on n. 30 GWh (30.000.000 kWh), joka vastaa n. viidennestä Haminan Energian vuotuisesta sähkön myynnistä. Tuulivoimalaitokset eivät toimiessaan tuota mitään ympäristöä kuormittavia päästöjä tai aineiden sivuvirtoja. Laskennallinen päästövähennys on 24 000 C02 tn.

Hankkeen työllistämisvaikutus oli rakennusaikana n. 220 henkilötyövuotta ja tuotannon aikana 1 henkilötyövuosi.

Voimaloiden käyttöönotto aloitettiin kesällä 2010 ja tuotannollinen käyttö syksyllä 2010.

Hankkeen kustannus on n. 17M€

 

Summan tuulivoimapuiston rakennustyöt käynnistyivät
 
 
Haminan Energia Oy
Reutsinkatu 12, 49400 Hamina
Käyntiosoite: Kivipajankatu 8
puh. 05 460 10 600
faksi 05 460 10 601
Y-tunnus: 0973749-8
       GPS
60° 34’ 29” N, 27° 10’ 28” E
Tietosuojaseloste