Energiasanastoa

Yksiaikasähkö
Yksiaikasähköllä tarkoitetaan yksiaikaista mittaustapaa. Yksiaikasähkö on ympäri vuorokauden saman hintaista.

Kaksiaikasähkö
Kaksiaikasähköllä tarkoitetaan kaksiaikaista mittaustapaa. Kaksiaikainen mittari mittaa erikseen päivä- ja yöenergian kulutusta. Sähkö on yöllä eri hintaista kuin päivällä.

Vuodenaikasähkö
Vuodenaika/kausisähköllä tarkoitetaan kaksiaikaista mittaustapaa, jolloin sähkön kulutus mitataan erikseen talviarkipäivisin (1.11.-31.3. ma-la klo 7-22) ja muuna aikana. Sähkö on talviarkipäivisin eri hintaista kuin muuna aikana.

Käyttöpaikkatunnus
Käyttöpaikkatunnus on sähkönkäyttöpaikan yksilöivä tunnus. Tunnuksen antaa jakeluverkonhaltija.

Liittymissopimus
Liittymissopimus on jakeluverkonhaltijan ja sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan (liittyjän) välinen sopimus sähkönkäyttöpaikan liittämisestä sähkönjakeluverkkoon.

Sähkönmyyntisopimus
Sähkönmyyntisopimus on myyjän ja sähkönkäyttäjän välinen sopimus, joka koskee käyttäjän tarvitsemaa sähköenergiaa.

Sähkön verkkopalvelusopimus
Siirto- eli verkkopalvelusopimus tehdään aina paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa, eli se energiayhtiö, joka omistaa alueen sähköverkon ja myös vastaa sen toimivuudesta.

kWh eli kilowattitunti
Energian mittayksikkö. Laite, jonka tehontarve on yksi kilowatti, kuluttaa tunnin aikana yhden kilowattitunnin verran energiaa. 1 000 kWh = 1 MWh (megawattitunti). 1 000 MWh = 1 GWh (gigawattituntia).

kW eli kilowatti
Tehon mittayksikkö. Kertoo kuinka paljon sähköä esim. sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi. Normaalin hehkulampun teho on 25-100 W. 1 kW = 1 000 W (wattia). 1 000 kilowattia = 1 megawatti (MW).

Etäluenta
Automaattinen etäluenta mahdollistaa sähkömittarin luennan etäyhteyden kautta. Tällöin mittarinlukija ei enää käy asiakkaan luona lukemassa mittaria.

Tuntimittaus
Etäluettava mittari rekisteröi asiakkaan sähkönkäytön tunneittain. Tuntikohtaiset kulutustiedot siirretään mittarilta sähköyhtiön mittaustietokantaan.

Epäsuora mittaus
Kun sähkönkäyttö on suurta, sähkönkäyttö mitataan mittamuuntajien välityksellä. Tällöin mittarin lukemien perusteella saadaan laskettua todellinen energiakulutus kertomalla mittarin lukema mittamuuntajan kertoimella. Epäsuoraa mittausta käytetään, koska mittarit eivät kestäisi suurten sähkönkäyttöjen kuormitusta.

Suora mittaus
Suoralla mittauksella tarkoitetaan mittausta, jossa mitattava sähkönkäyttö kulkee mittarin kautta. Vrt. epäsuora mittaus. Suositeltuna ylärajana suoralle mittaukselle on 63 A; tätä suuremmilla virroilla käytetään yleensä epäsuoraa mittausta.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös