Energiaviraston tilastot ja tunnusluvut

Energiavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta ja toimitusvelvollisilta sähkön ja maakaasun myyjiltä eriytetyt tilinpäätökset.

Tilasto käsittää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman ja taseen, eriytetyn sähkönmyyntitoiminnan tuloslaskelman sekä yrityksen virallisen tuloslaskelman ja taseen.

KTMp 1637/95:n perusteella verkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut.

 

Avaa tilastot

Takaisin ylös