Hinnastot

Maakaasun hinnasto

Maakaasuhinnasto, myynti

Hinnat voimassa 1.1.2020 alkaen. 
Hinnat ovat ylemmässä lämpöarvossa.

 

  alv 0% alv 24%  

Kaasu 1 (Tilausteho ≤ 665 kW)

Perusmaksu 2,70 3,35 €/kk
Energiamaksu 27,39 33,97 €/MWh
       

Kaasu 2 (Tilausteho > 665 kW)

     
Perusmaksu 2,70 3,35 €/kk
Energiamaksu 27,05 33,54 €/MWh
       

Kaasu 4 (Tilausteho > 665 kW)

     
Perusmaksu 2,70 3,35 €/kk
Energiamaksu 29,11 36,09 €/MWh
       
       
Velvoitevarastointimaksu 1.1.2017 alkaen 0,58 0,72 €/MWh

Kaasu 2 ja 4 vain yli 665 kW tilaustehoille. Kaasu 4 asiakkaille joiden tilausteho yli 665 kW ja käyttötunnit alle 2500 tuntia vuodessa.


Maakaasuhinnasto, verkkopalvelu

Hinnat voimassa toistaiseksi 1.1.2020 alkaen. 
Hinnat ovat ylemmässä lämpöarvossa.

 

  alv 0% alv 24%  

Kaasu 1 (Tilausteho ≤ 665 kW)

Tilausteho (kW) Perusmaksu    
≤ 33 359,41 445,66 €/vuosi
67 1174,67 1456,59 €/vuosi
111 1989,94 2467,52 €/vuosi
177 3217,21 3989,34 €/vuosi
277 5040,58 6250,32 €/vuosi
444 7977,27 9891,81 €/vuosi
665 11746,75 14565,97 €/vuosi
       
Energiamaksu 9,19 11,39 €MWh
       

Kaasu 2 (Tilausteho > 665 kW)

     
Perusmaksu 2877,15 3567,66 €/vuosi
Tehomaksu 14,78 18,32 €/kW/vuosi
       
Energiamaksu 7,59 9,41 €/Mwh
       

Kaasu 3 (Tilausteho > 665 kW)

     
Perusmaksu 30640,38 37994,08 €/vuosi
Tehomaksu 14,07 17,44 €/kW/vuosi
       
Energiamaksu 5,35 6,64 €/MWh
       

Kaasu 4  (Tilausteho > 665 kW)

     
Perusmaksu 3067,04 3803,13 €/vuosi
Tehomaksu 1,85 2,29 €/kW/vuosi
       
Energiamaksu 15,18 18,82 €/MWh
       

Suurteollisuuskaasu (Tilausteho > 1700 kW ja vuosikulutus > 3000 Mwh)

Perusmaksu 3064,04 3799,41 €/vuosi
Tehomaksu 1,41 1,74 €/kW/vuosi
       
Energiamaksu 5,07 6,29 €/MWh

 

 


Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva maakaasun energiavero ylemmässä lämpöarvossa.

  alv 0% alv 24%  
Maakaasun energiavero 1.1.2019 alkaen 18,626 23,094 €/MWh
- maakaasun energiasisältövero 6,88 8,53 €/MWh
- maakaasun hiilidioksidivero 11,67 14,47 €/MWh
- maakaasun huoltovarmuusmaksu 0,076 0,094 €/MWh

 

Verohallinnon vuoden 2020 maakaasun verotusohjeen mukaisesti ylempi lämpöarvo muutetaan alemmaksi lämpöarvoksi jakamalla se kertoimella 1,1088.

Liittymän ylläpitomaksu 10 % siirron perusmaksusta.

Kaasu 2, 3 ja 4 vain yli 665 kW tilaustehoille. Suurteollisuuskaasu vain yli 1700 kW tilaustehoille ja yli 3000 MWh vuosikulutuksille. Tehomaksu määräytyy asiakkaan tilaaman kiinteän tilaustehon mukaisesti. 

Tilaustehon pienentäminen on mahdollista, mikäli tilaustehon edellisestä muutoksesta on kulunut vähintään 12 kuukautta.

Haminan Energia Oy seuraa toteutunutta tuntikeskitehoa [PKmax,h] [kW] jaksoissa tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu. Mikäli toteutunut tuntikeskiteho [PKmax,h] ylittää toimituskohteen tilaustehon [PKmax] on Haminan Energia Oy:llä mahdollisuus korottaa yksipuolisesti toimituskohteen tilaustehoa [PKmax] tarkastelujakson (kolme kuukautta) alusta alkaen ja laskuttaa tämä ero. Tilaustehon [PKmax] uusi arvo on tarkastelujakson toteutunut maksimikäyttö.

Jakeluverkon ottopisteen kaikki mittauslaitteistot sekä paineenalennuslaite 665 kW:n asti ovat jakeluverkonhaltijan. Loppukäyttäjän tilaaman etäluentalaitteiston asennus ja sovitus määrämittariin kertakorvauksena 690 € alv 24%, jakeluverkonhaltija vastaa etäluentalaitteiston ylläpidosta korjauksista ja uusinnasta ja koko mittauslaitteisto jää verkonhaltijan omaisuudeksi. Kaasun loppukäyttäjä toimittaa sähkön syötön kaasumittarin läheisyyteen asennettavalle etäluentalaitteelle jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisesti.

 

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös