Hinnastot

Sähkön hinta muodostuu sähköenergiasta, sähkön siirrosta sekä veroista. Jokainen sähkönkäyttäjä maksaa verkkoyhtiölle sähkön siirrosta, sähkön myyjälle energiasta ja valtiolle verot, jotka kerää verkkoyhtiö. Sähköliittymismaksu on maksu, jonka suorittamalla saa oikeuden liittyä verkonhaltijan jakeluverkkoon.

Sähkön verkkopalveluhinnasto

Verk­ko­pal­ve­lu­hin­nas­to

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen


Yleis­säh­kö

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu 1x25 A 10,89 8,78 € / kk
  1x35 A 12,18 9,82 € / kk
   3x25 A 19,65 15,85 € / kk
  3x35 A 27,52 22,19 € / kk
  3x63 A 49,50 39,92 € / kk
  3x100 A 81,72 65,90 € / kk
  3x160 A 130,73 105,43 € / kk
Energiamaksu   2,90 2,34 snt/kWh

Vuo­den­ai­ka­säh­kö

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu 3x25 A 37,73 30,43 € / kk
  3x35 A 52,81 42,59 € / kk
  3x63 A 95,03 76,64 € / kk
  3x100 A 151,90 122,50 € / kk
  3x160 A 243,04 196,00 € / kk
Energiamaksu talviarkipäivä 3,41 2,75 snt/kWh
  muu aika 1,54 1,24 snt/kWh

Kak­siai­ka­säh­kö

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu 1x25 A 20,88 16,84 € / kk
  3x25 A 37,73 30,43 € / kk
  3x35 A 52,81 42,59 € / kk
  3x63 A 95,03 76,64 € / kk
  3x100 A 151,90 122,50 € / kk
  3x160 A 243,04 196,00 € / kk
Energiamaksu päivä 2,79 2,25 snt/kWh
  1,41 1,13 snt/kWh

Pj-te­ho­säh­kö, 1-aika

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu kiinteä 125,29 101,04 € / kk
Tehomaksu1   3,34 2,69 € / kW, kk
Energiamaksu   2,70 2,18 snt/kWh
Loistehomaksu2   4,02 3,24 € / kVar, kk

Pj-te­ho­säh­kö, vuo­den­ai­ka

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu kiinteä 250,60 202,10 € / kk
Tehomaksu1   3,24 2,61 € / kW, kk
Energiamaksu talviarkipäivä 3,31 2,67 snt/kWh
  muu aika 1,50 1,21 snt/kWh
Loistehomaksu2   4,02 3,24 € / kVar, kk

Kj-te­ho­säh­kö, 1-aika

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu kiinteä 250,60 202,10 € / kk
Tehomaksu1   2,75 2,22 € / kW, kk
Energiamaksu   1,70 1,37 snt/kWh
Loistehomaksu2   4,02 3,24 € / kVar, kk

Kj-te­ho­säh­kö, vuo­den­ai­ka

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu kiinteä 250,60 202,10 € / kk
Tehomaksu1   2,76 2,22 € / kW, kk
Energiamaksu talviarkipäivä 2,58 2,08 snt/kWh
  muu aika 1,33 1,07 snt/kWh
Loistehomaksu2   4,02 3,24 € / kVar, kk

Säh­kö­liit­ty­män yl­lä­pi­to­mak­su

    alv 24% alv 0%  
Sähköliittymän ylläpitomaksu 9,60 7,74 € / kk

Ti­la­päis­säh­kö

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu 3x25 A 37,98 30,63 € / kk
  3x35 A 53,16 42,87 € / kk
   3x63 A 95,69 77,17 € / kk
  3x100 A 151,88 122,48 € / kk
  3x160 A 243,02 195,98 € / kk
Energiamaksu siirto   6,36 5,13 snt/kWh

Talviarkipäivä: 1.11. - 31.3. ma - la klo 7-22
Päivä: 1.1.-31.12. ma-su klo 7-22, sovelletaan kaksiaika- ja vuodenaikatuotteissa talvi- ja kesä-aikoja Suomen virallisen ajan mukaisesti.
                         
1 Tehomaksun laskutusperusteena oleva pätötehohuippu määräytyy 12 viimeisen kuukauden aikana mitattujen kahden suurimman kuukausittaisen tuntikeskitehon mukaan.
                         
2 Loistehon laskutus: Laskutuskuukauden loistehohuipusta vähennetään 20 % laskutuskuukauden mitatusta pätötehohuipusta.
                         
Siirtomaksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva sähkön energiavero ja huoltovarmuusmaksu, jotka ovat 1.1.2021 alkaen:        

Sähkö snt/kwh Energiavero
alv 0%
Huoltovarmuusmaksu
alv 0 %
Yhteensä
alv 0%
Yhteensä
alv 24 %
Veroluokka 1 2,24 0,013 2,253 2,794
Veroluokka 2 0,05 0,013 0,063 0,078

                         
Sähkön energiaveron ja huoltovarmuusveron muutoksista ilmoitamme sähkölaskutuksen yhteydessä.
                         
Mittauksen muutosta edellyttävä tuotteen vaihto on maksutonta 12 kk:n yhtäjaksoisen käytön jälkeen.

Sähkön liittymismaksuhinnastoHinnat voimassa toistaiseksi, 1.12.2020 alkaen.

  Vyöhyke PJ1 Vyöhyke PJ2 Vyöhyke PJ3
Sulakekoko (A) Liittymismaksu (€ Liittymismaksu (€) Liittymismaksu (€)
3x25 1 750 2 250 3 400
3x35 2 450 3 150 4 750
3x63 4 400 5 750 8 600
3x100 8 050 10 400  
3x160 12 900 16 700  
3x200 16 100 20 850  
3x250 20 150 26 100  
3x315 25 400 32 900  
3x400 32 250 41 750  
3x500 40 300 52 200  
3x630 50 800 65 800  

 

Vyöhyke PJ1​: Vahvistettu asemakaava-alue sekä asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 100 m lähimpään jakelumuuntamoon, poisluettuna ranta-asemakaavoitetut alueet

Vyöhyke PJ2: Ranta-asemakaavoitetut alueet ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 100 m ja enintään 300 m lähimpään jakelumuuntamoon

Vyöhyke PJ3: Asemakaava-alueen ulkopuolella yli 300 m ja enintään 600 m lähimpään jakelumuuntamoon

 

Aluehinnoittelu: Vyöhykkeiden ulkopuolelle jääville kohteille voidaan liittymismaksu määritellä aluehinnoittelulla. Katso erillinen sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liite. Katso erillinen sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liite

Voimassa olevat aluehinnoittelut, katso erillinen liite Hylksaari

 

Tapauskohtainen hinnoittelu: Vyöhykkeiden ja aluehinnoittelun ulkopuolelle jääville kohteille voidaan liittymismaksu määritellä tapauskohtaisesti.

 

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia ja siirto- sekä palautuskelpoisia 3 x 63A liittymäkokoon asti. Liittymän palautus- ja siirtokelpoinen arvo on liittymismaksun suuruinen. Yli 3 x 63A liittymien hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  Yli 3 x 63A liittymien hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Yli 3 x 63A liittymät ovat siirtokelpoisia, mutta palautuskelvottomia. Pienjänniteliittymän liittymispiste määritellään lähtökohtaisesti kiinteistön rajalle.

 


Liittymien muutokset

Liittymistehon suurentaminen, pienentäminen tai liittymän kolmivaiheistaminen ja niihin liittyvät sopimus- ja liittymismaksumuutokset on kuvattu erillisessä sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liitteessä.

Asiakkaan tilatessa liittymän rakenteellinen muutos, esim. ilmajohtoliittymän muutos maakaapeliliittymäksi, veloitetaan rakennuskustannukset asiakkaalta.

Liittymismaksu:

a + b * P

missä:

a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset euroa alv. 0%

b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keski- ja suurjänniteverkon vahvistamisen €/kVA alv 0%

P on liittyjän muuntajien yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

 

Vyöhyke KJ1: Keskijänniteliittymät muuntajakokoon 5000kVA asti, liittymispiste asiakkaan muuntamo tai keskijännitekojeisto. 
Kapasiteettivarausmaksu (b) 20 €/kVA

Vyöhyke KJ2: Yli 5000kVA muuntajakoon liittymät, liittymispiste verkonhaltijan sähköaseman 20kV kojeisto. 
Kapasiteettivarausmaksu (b) 14 €/kVA


Keskijänniteliittymän liittymismaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Keskijänniteliittymän liittymismaksu on palautuskelvoton.

 


Liittymien muutokset

Liittymistehon suurentaminen, pienentäminen tai liittymän kolmivaiheistaminen ja niihin liittyvät sopimus- ja liittymismaksumuutokset on kuvattu erillisessä sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liitteessä.

Asiakkaan tilatessa liittymän rakenteellinen muutos, esim. ilmajohtoliittymän muutos maakaapeliliittymäksi, veloitetaan rakennuskustannukset asiakkaalta.

Tuotantolaitosten liittymismaksuissa noudatetaan samaa jännitetasoon perustuvaa hinnoittelua ja vyöhykejakoa kuin muillakin sähkönkäyttäjillä.


Tuotantolaitosten kapasiteettivarausmaksu

Tuotantotolaistosten liittyessä jakeluverkonhaltijan sähköverkkoon, liittymän hinnoittelussa käytettävä kapasiteettivarausmaksu määräytyy tuotantolaitoksen koon mukaan. Tarkemmat määrittelyt erillisessä sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liitteessä.

Lataa ja tulosta hinnastot

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös