Sähköliittymä

Sähköliittymissä sinua palvelee asiakaspalvelumme,  puh. 05 460 10 610.

Ohjeita sähköliittymän tilaukseen

 • Käänny hyvissä ajoin meidän puoleemme, kun alat suunnitella rakentamista. Jo tontin osto- tai vuokrausvaiheessa sinun kannattaa selvittää sähköliittymän saanti, hinta ja toimitusaika.
 • Teetä kiinteistön sähkösuunnitelmat pätevällä sähkösuunnittelijalla.
 • Suunnitelmien tulee olla valmiit hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista ja liittymän tilaamista.
 • Liittymä tilataan palauttamalla sähköliittymän tilauslomake täytettynä, allekirjoitettuna ja pyydetyillä liitteillä varustettuna.
 • Hinnaston mukaisesta liittymismaksusta veloitetaan puolet, kun liittymän tilaus on hyväksytty.
 • Liittymän toimitusaika on 8 viikkoa oikein allekirjoitetusta, palautetusta liittymissopimuksesta. Toimitusaika riippuu liittymän sijainnista, tarvittavista maankäyttöluvista, yms. seikoista. Toimitusaika vahvistetaan liittymissopimuksessa.
 • Liittymän suunnittelun valmistuttua Haminan Energia Oy lähettää liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Liittymisen rakentamisen prosessi ei etene, ennen kuin molemmat sopimuskappaleet on palautettu allekirjoitettuna. 
 • Haminan Energia Oy rakentaa liittymän liittymissopimuksen perusteella liittämiskohtaan asti. Asiakas voi tilata liittymissopimuksessa johtomateriaalin myös tontin osuudelle (liite 1).  Liittymisjohdon tontin osuuden rakentamisen ilman maanrakennustöitä asiakas voi tilata myös sähköliittymän tilauslomakkeella. Kustannus määräytyy rakentamiskustannusten perusteella ja laskutetaan asiakkaalta työn valmistuttua.
 • Liittämiskohdasta kiinteistön sähköpääkeskukselle  johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen, omistus ja ylläpito kuuluvat sähköliittymän omistajalle. Haminan Energia Oy:n ohjeet ja vaatimukset liittymälle ovat liitteissä 2 ja 3.
 • Puolet liittymismaksusta ja mahdollinen rakentamiskustannuksiin perustuva lisäliittymismaksu (määritelty liittymissopimuksessa) veloitetaan kun liittymä on liittymissopimuksen mukaisesti kytkentävalmis.
 • Urakoitsija on valittava ajoissa, koska urakoitsijaa tarvitaan rakennuksella jo perustuksia tehtäessä. Tällöin asennetaan käyttömaadoituselektrodi ja mahdollinen suojaputkitus liittymisjohtoa varten.
 • 25 A työmaaliittymän toimitusaika on kaksi viikkoa. Haminan Energia Oy vuokraa myös 25 A työmaasähkökeskuksia (ks. liite Työmaakeskustelineen teko-ohje). Suuremmat tilapäisliittymät suunnitellaan erikseen sovittaessa. 
 • Sähköliittymän kytkentä ja mittarointi tilataan (ks. liite Yleistietolomake), jonka täyttää liittyjän sähköurakoitsija. Liittymä kytketään ja mittaroidaan noin 2 viikon kuluttua em. tilauksesta. Mikäli liittymä ei täytä sähköturvallisuusmääräyksiä ja liittymää ei tämän johdosta voida kytkeä, veloitetaan ylimääräinen käynti liittymän tilaajalta.
 • Sähköurakoitsijan on tarkastettava asennusten määräysten mukainen kunto ennen työn luovuttamista tilaajalle. Varmista, että urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen kohteessa ja luovuttaa tarkastuspöytäkirjan teille.
 • Sähköurakoitsijan on lähetettävä Haminan Energia Oy:lle yleistietolomake allekirjoitettuna ja asianmukaisesti täytettynä sähköliittymään suoritetuista sähköasennustöistä.  Yleistietolomakkeella sähköurakoitsija ilmoittaa Haminan Energia Oy:lle tekemästään käyttöönottotarkastuksesta rakentamalleen laitteistolle ja että sähkölaitteisto on määräysten ja jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisessa kunnossa ja että jännitteen voi kytkeä.
 • Muista pyytää loppupiirustukset urakoitsijalta. Kiinteistön haltija on velvollinen huolehtimaan loppupiirustusten säilytyksestä.

Sähkön liittymismaksuhinnastoHinnat voimassa toistaiseksi, 1.12.2020 alkaen.

  Vyöhyke PJ1 Vyöhyke PJ2 Vyöhyke PJ3
Sulakekoko (A) Liittymismaksu (€ Liittymismaksu (€) Liittymismaksu (€)
3x25 1 750 2 250 3 400
3x35 2 450 3 150 4 750
3x63 4 400 5 750 8 600
3x100 8 050 10 400  
3x160 12 900 16 700  
3x200 16 100 20 850  
3x250 20 150 26 100  
3x315 25 400 32 900  
3x400 32 250 41 750  
3x500 40 300 52 200  
3x630 50 800 65 800  

 

Vyöhyke PJ1​: Vahvistettu asemakaava-alue sekä asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 100 m lähimpään jakelumuuntamoon, poisluettuna ranta-asemakaavoitetut alueet

Vyöhyke PJ2: Ranta-asemakaavoitetut alueet ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 100 m ja enintään 300 m lähimpään jakelumuuntamoon

Vyöhyke PJ3: Asemakaava-alueen ulkopuolella yli 300 m ja enintään 600 m lähimpään jakelumuuntamoon

 

Aluehinnoittelu: Vyöhykkeiden ulkopuolelle jääville kohteille voidaan liittymismaksu määritellä aluehinnoittelulla. Katso erillinen sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liite. Katso erillinen sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liite

Voimassa olevat aluehinnoittelut, katso erillinen liite Hylksaari

 

Tapauskohtainen hinnoittelu: Vyöhykkeiden ja aluehinnoittelun ulkopuolelle jääville kohteille voidaan liittymismaksu määritellä tapauskohtaisesti.

 

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia ja siirto- sekä palautuskelpoisia 3 x 63A liittymäkokoon asti. Liittymän palautus- ja siirtokelpoinen arvo on liittymismaksun suuruinen. Yli 3 x 63A liittymien hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  Yli 3 x 63A liittymien hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Yli 3 x 63A liittymät ovat siirtokelpoisia, mutta palautuskelvottomia. Pienjänniteliittymän liittymispiste määritellään lähtökohtaisesti kiinteistön rajalle.

 


Liittymien muutokset

Liittymistehon suurentaminen, pienentäminen tai liittymän kolmivaiheistaminen ja niihin liittyvät sopimus- ja liittymismaksumuutokset on kuvattu erillisessä sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liitteessä.

Asiakkaan tilatessa liittymän rakenteellinen muutos, esim. ilmajohtoliittymän muutos maakaapeliliittymäksi, veloitetaan rakennuskustannukset asiakkaalta.

Liittymismaksu:

a + b * P

missä:

a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset euroa alv. 0%

b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keski- ja suurjänniteverkon vahvistamisen €/kVA alv 0%

P on liittyjän muuntajien yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

 

Vyöhyke KJ1: Keskijänniteliittymät muuntajakokoon 5000kVA asti, liittymispiste asiakkaan muuntamo tai keskijännitekojeisto. 
Kapasiteettivarausmaksu (b) 20 €/kVA

Vyöhyke KJ2: Yli 5000kVA muuntajakoon liittymät, liittymispiste verkonhaltijan sähköaseman 20kV kojeisto. 
Kapasiteettivarausmaksu (b) 14 €/kVA


Keskijänniteliittymän liittymismaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Keskijänniteliittymän liittymismaksu on palautuskelvoton.

 


Liittymien muutokset

Liittymistehon suurentaminen, pienentäminen tai liittymän kolmivaiheistaminen ja niihin liittyvät sopimus- ja liittymismaksumuutokset on kuvattu erillisessä sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liitteessä.

Asiakkaan tilatessa liittymän rakenteellinen muutos, esim. ilmajohtoliittymän muutos maakaapeliliittymäksi, veloitetaan rakennuskustannukset asiakkaalta.

Tuotantolaitosten liittymismaksuissa noudatetaan samaa jännitetasoon perustuvaa hinnoittelua ja vyöhykejakoa kuin muillakin sähkönkäyttäjillä.


Tuotantolaitosten kapasiteettivarausmaksu

Tuotantotolaistosten liittyessä jakeluverkonhaltijan sähköverkkoon, liittymän hinnoittelussa käytettävä kapasiteettivarausmaksu määräytyy tuotantolaitoksen koon mukaan. Tarkemmat määrittelyt erillisessä sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet -liitteessä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös