Sähköliittymä

Sähköliittymissä sinua palvelee asiakaspalvelumme,  puh. 05 460 10 610.

Ohjeita sähköliittymän tilaukseen

 • Käänny hyvissä ajoin meidän puoleemme, kun alat suunnitella rakentamista. Jo tontin osto- tai vuokrausvaiheessa sinun kannattaa selvittää sähköliittymän saanti, hinta ja toimitusaika.
 • Teetä kiinteistön sähkösuunnitelmat pätevällä sähkösuunnittelijalla.
 • Suunnitelmien tulee olla valmiit hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista ja liittymän tilaamista.
 • Liittymä tilataan palauttamalla sähköliittymän tilauslomake täytettynä, allekirjoitettuna ja pyydetyillä liitteillä varustettuna.
 • Hinnaston mukaisesta liittymismaksusta veloitetaan puolet, kun liittymän tilaus on hyväksytty.
 • Liittymän toimitusaika on 8 viikkoa oikein allekirjoitetusta, palautetusta liittymissopimuksesta. Toimitusaika riippuu liittymän sijainnista, tarvittavista maankäyttöluvista, yms. seikoista. Toimitusaika vahvistetaan liittymissopimuksessa.
 • Liittymän suunnittelun valmistuttua Haminan Energia Oy lähettää liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Liittymisen rakentamisen prosessi ei etene, ennen kuin molemmat sopimuskappaleet on palautettu allekirjoitettuna. 
 • Haminan Energia Oy rakentaa liittymän liittymissopimuksen perusteella liittämiskohtaan asti. Asiakas voi tilata liittymissopimuksessa johtomateriaalin myös tontin osuudelle (liite 1).  Liittymisjohdon tontin osuuden rakentamisen ilman maanrakennustöitä asiakas voi tilata myös sähköliittymän tilauslomakkeella. Kustannus määräytyy rakentamiskustannusten perusteella ja laskutetaan asiakkaalta työn valmistuttua.
 • Liittämiskohdasta kiinteistön sähköpääkeskukselle  johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen, omistus ja ylläpito kuuluvat sähköliittymän omistajalle. Haminan Energia Oy:n ohjeet ja vaatimukset liittymälle ovat liitteissä 2 ja 3.
 • Puolet liittymismaksusta ja mahdollinen rakentamiskustannuksiin perustuva lisäliittymismaksu (määritelty liittymissopimuksessa) veloitetaan kun liittymä on liittymissopimuksen mukaisesti kytkentävalmis.
 • Urakoitsija on valittava ajoissa, koska urakoitsijaa tarvitaan rakennuksella jo perustuksia tehtäessä. Tällöin asennetaan käyttömaadoituselektrodi ja mahdollinen suojaputkitus liittymisjohtoa varten.
 • 25 A työmaaliittymän toimitusaika on kaksi viikkoa. Haminan Energia Oy vuokraa myös 25 A työmaasähkökeskuksia (ks. liite Työmaakeskustelineen teko-ohje). Suuremmat tilapäisliittymät suunnitellaan erikseen sovittaessa. 
 • Sähköliittymän kytkentä ja mittarointi tilataan (ks. liite Yleistietolomake), jonka täyttää liittyjän sähköurakoitsija. Liittymä kytketään ja mittaroidaan noin 2 viikon kuluttua em. tilauksesta. Mikäli liittymä ei täytä sähköturvallisuusmääräyksiä ja liittymää ei tämän johdosta voida kytkeä, veloitetaan ylimääräinen käynti liittymän tilaajalta.
 • Sähköurakoitsijan on tarkastettava asennusten määräysten mukainen kunto ennen työn luovuttamista tilaajalle. Varmista, että urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen kohteessa ja luovuttaa tarkastuspöytäkirjan teille.
 • Sähköurakoitsijan on lähetettävä Haminan Energia Oy:lle yleistietolomake allekirjoitettuna ja asianmukaisesti täytettynä sähköliittymään suoritetuista sähköasennustöistä.  Yleistietolomakkeella sähköurakoitsija ilmoittaa Haminan Energia Oy:lle tekemästään käyttöönottotarkastuksesta rakentamalleen laitteistolle ja että sähkölaitteisto on määräysten ja jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisessa kunnossa ja että jännitteen voi kytkeä.
 • Muista pyytää loppupiirustukset urakoitsijalta. Kiinteistön haltija on velvollinen huolehtimaan loppupiirustusten säilytyksestä.

Sähkön liittymismaksuhinnastoHinnat voimassa toistaiseksi, 19.2.2018 alkaen.

Sulakekoko (A) Liittymismaksu (€) / vyöhyke 1 Liittymismaksu (€) / vyöhyke 2
3x25 1 275 1 658
3x35 1 785 2 321
3x63 3 213  4 177
3x100 5 100   
3x160 8 160

 

3x200 10 200  
3x250 12 750 

 

3x315 16 065   
3x400 20 400  
3x500 25 500  
3x630 30 600  

 

Vyöhyke 1: vahvistettu asemakaava-alue, poisluettuna ranta-asemakaavoitetut alueet
Vyöhyke 2: ranta-asemakaavoitetut alueet ja asemakaava-alueiden ulkopuolella maks. 300 m lähimpään jakelumuuntamoon.
Aluehinnoittelu (aluekohtainen liittymismaksu): Hylksaari


Vyöhyke- ja aluehintojen ulkopuolelle jäävien yksittäisten liittymien hinnat määritellään tapauskohtaisesti. Liittymismaksu määräytyy tällöin verkoston rakentamiskustannusten perusteella, liittymismaksu on kuitenkin vähintään vyöhykkeellä 1 sovellettavan hinnan suuruinen.

Vyöhykkeiden ulkopuoliset useamman liittymän kohteet hinnoitellaan joko aluehinnoittelun mukaisesti, jos aluehinnoittelua voideen soveltaa tai muuten tapauskohtaisesti.

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia ja siirto- sekä palautuskelpoisia 3 x 63 A asti. Liittymän palautus- ja siirtokelpoinen arvo on liittymismaksun suuruinen. Yli 3 x 63 A liittymien hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Yli 3 x 63 A liittymät ovat siirtokelpoisia, mutta palautuskelvottomia. Sähköliittymissä liittymisjohdon rakentamiskustannukset sisältyvät liittymismaksuun kiinteistön tontin rajalle (liittymiskohtaan) saakka.


Liittymänmuutokset:
1-vaiheisen (1x25 A) liittymän muuntaminen 3-vaiheiseksi (3x25 A):
lisäliittymismaksu 400 €.

Liittymän suurentamisesta peritään lisäliittymismaksu, joka on vyöhykkeiden 1 ja 2 alueella uutta ja vanhaa sulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Aluehinnoittelussa lisäliittymismaksu määräytyy verkon rakentamiskustannusten mukaisesti, mutta on vähintään hinnaston vyöhykkeen 1 liittymismaksujen erotus.

KJ1 liittymät 5000 kVA:iin saakka: Liittymismaksu

a + b * P

missä:

a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset euroa (alv 0 %)

b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keski- tai suurjänniteverkon vahvistamisen 35 euroa / kVA (alv 0 %)

P on liittyjän muuntajien yhteenlaskettu nimellisteho [kVA]

KJ2 liittymät yli 5000 kVA: Liittymismaksu lasketaan tapauskohtaisesti.

Liittymismaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Liittymismaksu on palautuskelvoton.

Tuotantolaitosten liittymismaksuissa noudatetaan samaa jännitetasoon perustuvaa hinnoittelua ja vyöhykejakoa kuin muillakin sähkönkäyttäjillä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös